Güzel Sözler

Dert

» Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilmez. Aşık Veysel » Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Said-i Nursi » Bir kadından gelen derdi gene bir kadın iyileştirebilir. Alphonse Daudet » Dar günümde dost düşman belloldu, On derdim var ise şimdi elli oldu. Pir Sultan Abdal » Derdim yüreğimde eller ne […]

Tümünü Görüntüle

Devlet

» Baba malından ne fayda, başta devlet olmasa.  Dede Korkut » Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak içinse bir saat yeter. Lord Byron » Bir devletin değeri onu oluşturan kişilerin değerine eşittir. Montesquiex » Bütün devletler hazımsızlıktan ölür. Eflatun » Devlet efendi değil hizmetkar olmalıdır. H.S. Truman » Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin […]

Tümünü Görüntüle

Dil

» Balın yoksa tatlı dilin de mi yok?  Atasözü » Bana benden olur; her ne olursa, Başım rahat olur; dilim durursa. » Baş dil ile tartılır. Atasözü » Başların belası, dillerden gelir. Nizami » Bil ki, lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır; sana nakleden, senden de nakleder. Imam-ı Şafii » Çok kere söylediklerimiz yüzünden […]

Tümünü Görüntüle

Din

» Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir.  Hz.Ali r.a. » Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.  Atatürk » Din adamı, geçindiremeyeceği kadar büyük bir ailenin reisidir.  Samuel Johnson » Din bir milleti millet yapan unsurların arasındadır. Renan » Din bir üsdür, sultan da muhafızdır. Üssü olmayan yıkılmış, […]

Tümünü Görüntüle

Dost

» Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. Shakespeare » Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır. Mevlana » Bin kişinin dostluğuna, bir kişinin düşmanlığını satın alma. Hasan-ı Basri » Bir düşman çoktur, fakat bin dost az. Asaf » Birçok arkadaşlarımız olabilir, ancak dostlarımız azdır. Herrick Johnson » Dost kötü günde belli olur, İyi günde binlercesi bulunur. Feridun […]

Tümünü Görüntüle

Dua

» Dua ağızdan değil, yürekten gelmelidir. Paul Rcher » Dua bir umut çığlığıdır. Alfred De Mussed » Dua ibadetin kendisidir.Hadis-i Şerif » Dua ile başlayan her eser, iyilik, şeref ve zaferle süslüdür. Kleist » Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur. Mevlana » Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. […]

Tümünü Görüntüle

Dünya

» Bir mü“mini dünya dertlerinden kurtaranı, Allah, ahiret dertlerinden kurtarır. Hadis-i Şerif » Bu dünyaya kiracı gibi yerleş, ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi  zor olur. Bekkine » Dünya bir köprüdür. Üzerinden geç, tamirine bakma. Hz.İsa a.s. » Dünya sevgisi, her hatanın başıdır. Hadis-i Şerif » Dünya terzi dükkanı, ölçüyü  veren gider. Lindsay » Dünyaya esir […]

Tümünü Görüntüle

Düşman

» Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. Hz.Ali  r.a. » Benim düşmanlarıma dost olan kimse, benimde düşmanımdır. İstediği kadar dostluk iddiasında bulunsa bile. Hz.Ali  r.a. » Bir düşmana üstün geldiğin zaman onu incitme, zaten kendi derdi kendine yeter. Şeyh Said Şirazi » Bir düşmanı bağışlamak; bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır. » Bir kişinin düşmanlığına karşılık, bin […]

Tümünü Görüntüle

Düşünce

» Ayıp olan, bir düşünceyi gizlemek değil, o çeşit bir düşünceyi edinmektir. Alain » Basit düşünceli adam, herkesi suçlamaktan zevk alır. La Rochefoucauld » Biz düşüncelerimizi çoğu zaman omuzlarımızda taşırız. A.Hamdi Tanrıpınar » Dünyanın en zor şeylerinden biri, herkesin düşünmeden söylediğini düşünerek söylemektir. Alain » Durumun aşağılığı, düşünceleri de aşağılık yapar. Marivaux » Düşünceler kılıçla […]

Tümünü Görüntüle

Eğitim

» Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh içinde eğitim odur. Addison » Eğitim ağır çalışan bir çarktır. 5 senede 10 senede sonucu alırsınız. Prof.Esad Çoşan » Eğitim görmüş bir halkı idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. Lord Brougham » Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Mark Twain » Eğitim, bir insanın diktatör olmasına […]

Tümünü Görüntüle

Eleştiri

» Bir kimsenin beni yüzüme karşı övmeye hakkı olursa, yüzüme karşı beni eleştirmeye de hakkı olması lazım. Bismark » Birisini tenkit etmek istersek en münasip yer aynamızın karşısıdır. Bernard Shaw » Bizi en sert eleştiren kimdir. Ümitsizliğe uğramış bir merak. Goethe » Denetlendiği vakit sevinen, eleştirildiği vakit gülen yaratığa büyük adam denir. Cemil Sena » […]

Tümünü Görüntüle

Erkek

» Akıllı erkek haksız olduğu zaman erkeklerden, haklı olduğu zaman ise kadınlardan özür diler. H.L.Mencken » Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir. Pythagore » Bir kadına en uygun olan erkek, en çok sevdiği erkektir. Sean O“Casey » Bütün erkekler koca bebeklerdir. D.H. Lawrence » Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. Goethe » Erkeği erkek yapan […]

Tümünü Görüntüle

Evlilik

» Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen.  Ovidius » Bir çok kadınlar, “filancanın karısı” diye anılmak için evlenirler. Mabel Rass » Evlenirken kör olanın, evlendikten sonra gözleri açılır. Jackie Gleason » Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır. Balzac. » Evlenme-boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı. […]

Tümünü Görüntüle

Fakirlik

» Bir öksürük. Bir de yoksulluk gizli tutulamaz. Mikszath » Diş ağrısı çekenler, dişleri sağlam olanları; yoksulluk çekenler parası bol olanları mutlu sanır. Bernard Shaw » Fakire yardım eden, Tanrıya borç vermiş gibidir. Alfred de Vigny » Fakirliğin tahrip edemeyeceği erdem yoktur. John Florio » Fakirlik, aşkın büyük düşmanıdır. Cervantes » İnsan kadere zenginken değil, […]

Tümünü Görüntüle

Fedakarlık

» BaşkaIarı için kendinizi unutursanız, o zaman sizi daima hatırIayacakIardır. Dostoyevski » Bir gün değiI hergün fedakar oImak Iazım ancak ozaman saygı ve itibar kazanırız. » Birini gerçekten sevdiğini iddia ediyorsan, her türIü fedakarIığı göze aImışsın demektir. Kendinden vazgeçmeyi biIe. » Dünyada her şeyin bir öIçüsü tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakarIıktır. FedakarIık yapmayanın sevgisine […]

Tümünü Görüntüle