Güzel Sözler

Aşk

» Aşk, akıllı, aptal demeden, bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır. Albert Camus » Aşk, büyüktür ama sonsuz değildir. Balzac » Aşk, değişmeyince ölür. Ahmed Haşim » Aşk, gözle değil ruhla görülür. Shakespeare » Aşk, iki iken bir olmak demektir. Victor Hugo » Aşk, imkansız bir çok şeyi mümkün kılar. Goethe » Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. […]

Tümünü Görüntüle

Baba

» Adettir; babanın topladığını oğlu saçar. Goethe » Babanın faziletleri, çocukların servetidir. Anatole France » Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar. Nietszche » Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz. Gabrielle D“annunzio » Bir baba yüz öğretmene bedeldir. George Herbert » Bir babanın çocukların yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir. […]

Tümünü Görüntüle

Başarı

» Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. Çin atasözü » Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. Oscar Wilde » Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. La Rochefoucauld » Başarının dört şartı; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmak. Munthe » Başarınıniki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, ya da başkalarının akılsızlığından […]

Tümünü Görüntüle

Bencillik

» Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir. Byron Langenfeld » Bencil insan, tek başına kalmış  meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. Turgenyev » Bencilliğin gözü perdelidir. Gandhi » Bencillik, dostluğun zehiridir. H.De Balzac » Benden sonra tufan!… Pompadour » Biz insana, kendi iyiliğine çalıştığı için değil, komşusunun iyiliğine çalışmadığı için bencil […]

Tümünü Görüntüle

Bilgi

» Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Claude Bernard » Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi. Nietszche » Bilgi de tek başına bir güçtür. Bacon » Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari » Bilgi, iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. Samuel Johnson » Bilgi, sakalla ölçülmez. Moliere » Bilgiden başka hiçbir […]

Tümünü Görüntüle

Büyüklük

» Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek değil!… Gerçekten iyi ve büyük olmaktır. Beethoven » Büyük adam büyük olduğunu; fakat büyüklüğün küçüklük olduğunu bilir.  Andre Maurois » Büyük görünen birçok adam, onlara yakından bakınca büyüklüklerinden çok şey kaybederler. Landor » Büyük insanlar, bütün acılara şikayetsiz katlanırlar. Schiller » Büyükler azıtınca, hep küçükler yanar. La Fontaine […]

Tümünü Görüntüle

Cahillik

» Basma cahilin izine, gitme şeytanın sözüne  Ruhsati » Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur. Sadi » Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. La Bruyere » Boş kap, dolu fıçıdan çok ses çıkarır. John Lyly » Büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir. Voltaire » Cahil ile sohbet […]

Tümünü Görüntüle

Cesaret

» Cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil. Schiller » Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık da ölüme götürür. Seneca » Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar. Aristoteles » Cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür. Vittorio Alfieri » Cesaret on kısımdır, biri korkmamak, dokuzu dikkat ve ihtiyattır.  Hz.Ali r.a. » Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Eflatun […]

Tümünü Görüntüle

Cimrilik

» Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir. Sadi » Cimri, borç para isteyecek olan kişinin geldiğin bir fersah uzaktan görür. Sadi » Cimriler, kendilerinin ölmesini isteyen insanlara servet toplayan kişilerdir. Stanislaw Leszecnski » Cimrilikten kimse bezirgan olmaz. Karacaoğlan » Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. Şeyh Sadi » Fakir, bazı şeylerden mahrumdur; […]

Tümünü Görüntüle

Cömertlik

» Allah cömerttir, cömetliği ve güzel aklakı sever. Hadis-i Şerif » Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir. Hz.Ali r.a. » Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. Vauvenargues » Cömert, verdiğini hatırlamayandır. Buzur Cumhur » Cömertliğin afeti başa kakmadır. Hadis-i Şerif » Cömertliğin dibi yoktur. Cicero » Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir. La […]

Tümünü Görüntüle

Çalışmak

» Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. G.Gracian » Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Hz.Ali r.a. » Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hayırlıdır. Abdullah Bin Menazil » Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık. Victor […]

Tümünü Görüntüle

Çocuk

» Çocuğa kötü söz söylemen onu kardeşine ve sana aynı şekilde konuşmaya cesaretlendirir. İmam Şafii » Çocuğu güzel terbiye etmek ve ona güzel bir isim vermek, evladın, baba üzerindeki haklarındandır. Hadis-i Şerif » Çocuğuna, dilini tutmasını söyle; bak, konuşmayı nasıl da hızlı öğrenir. Benjamin Franklin » Çocuk doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır. Danner […]

Tümünü Görüntüle

Dalkavukluk

» Bir kimse sende olmayan vasıflarla överse, sende olmayan kusurlarla da yerebilir. Ali Zeynel Abidin » Bir ülkede dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün sağladığı çıkardan daha verimli olursa o ülke batar. Montesqui » Bizi tenkit ederek kurtaran dosttan, kaybımıza sebep olan dalkavuk çok zaman daha itibar görür.  Delavigne » Dalkavukların yüzüne toprak saçın. Hadis-i Şerif » […]

Tümünü Görüntüle

Danışma

» Akıllı insana danış; o nefsine hakim olup ilmiyle meşgul olduğu için zamanla uyum içindedir. Socrates » Danışan kişi, danıştığı için rahatlar, ama danıştığı kişiyi de düşünceye boğar.  August Wolf » Danışın ve danıştığınız kişinin görüşlerini kendi görüşlerinizle birleştirin ki, doğru ortaya çıksın. Gerald Massey » Danıştığın kişinin bilgisizliği yapılacak işine zarar verecekse ona danışman […]

Tümünü Görüntüle

Dedikodu – Gıybet

» Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar. Frank Sherkani » Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur. Hasan-i Basri » Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir. Corneille » Dedikodu dinleyen dedikodu yapan kadar hatalıdır. James Randall » Dedikoducu, tüccar gibi aldığı lafı hemen satmak zorundadır. John Jewel […]

Tümünü Görüntüle