Zarar Hesaplama Aracı

Hesaplama Şekli:
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
Zarar Oranı (%):


Zarar nedir?

Zarar, bir mal ve hizmet üretiminde elde edilen gelirin maliyetten düşük olma durumudur. Yani alışveriş işlerinden kaynaklanan para kaybı demektir.

Zarar oranı nedir?

Bir mal veya hizmetin satışından elde edilen gelir tutarı ile maliyet tutarı arasındaki farkın mutlak değerinin, maliyet tutarına oranıdır.

Zarar nasıl hesaplanır?

Maliyet tutarından gelir tutarının çıkarılmasıyla kayıp tutarı elde edilmektedir. Örnek olarak alış tutarı 1000 TL olan bir malın satış tutarı 800 TL ise bu satıştan meydana gelen zarar 1000 - 800 = 200 TL olarak hesaplanacaktır.

Zarar yüzdesi hesaplama nasıl yapılır?

Maliyet tutarından gelir tutarının (veya satış fiyatının) çıkarılmasıyla elde edilen zarar tutarının maliyet tutarına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilir. Örnek olarak alış tutarı 1000 TL olan bir malın satış tutarı 800 TL ise bu satıştan meydana gelen zarar oranı (1000 - 800) x 100 / 1000 = 20 (yani %20) olarak hesaplanır.

Zararlı satış fiyatı nasıl hesaplanır?

Maliyet tutarının zarar oranı ile çarpılıp 100'e bölünmesiyle elde edilen tutarın maliyet fiyatından çıkarılmasıyla satış fiyatı elde edilmektedir. Örnek olarak alış fiyatı 1000 TL olan bir mal %20 kayıpla satılmak isteniyorsa satış fiyatı 1000 - (1000 x 20 / 100) = 800 TL olarak hesaplanacaktır.


Hesaplama Araçları

Adım Uzunluğu Hesaplama
Sağlık
Benzin, Dizel, LPG Yakıt Tüketimi
Taşıt
Burç Hesaplama
Çarpım Tablosu
Matematik
Çeşitkenar Üçgen Alan ve Çevresi
Geometri
Dairenin Alan ve Çevresi
Geometri
Demir Ağırlığı
İnşaat
Desi Hesaplama
Matematik
Dik Üçgenin Alan ve Çevresi
Geometri
Dikdörtgenin Alan ve Çevresi
Geometri
Direnç Hesaplama
Elektrik & Elektronik
Faktoriyel Alma ve 4 İşlem
Matematik
Hesap Makinesi
Matematik
İçler Dışlar Çarpımı
Matematik
İndirim Hesaplama
Finans & Vergi
İki Tarih Arasındaki Fark Hesaplama
Tarih & Saat
Kâr Oranı Hesaplama
Finans & Vergi
Karekök Hesaplama
Matematik
Karenin Alanı ve Çevresi
Geometri
Kelime ve Karakter Sayısı
KDV Hesaplama
Finans & Vergi
Kira Stopajı Hesaplama
Finans & Vergi
Kök Hesaplama
Matematik
MD5 Hesaplama
Bilgisayar
Parmak Alfabesi
Pisagor Bağıntısı (Pisagor Teoremi)
Matematik
Repo Getirisi Hesaplama
Finans & Vergi
Roma Rakamları
Çeviriciler
Sigara Maliyeti
Sağlık
Takvim
Tarih & Saat
Yüzde Hesaplama
Finans & Vergi
Zam Hesaplama
Finans & Vergi
Zarar Hesaplama
Finans & Vergi

Artık tüm hesaplarınız çok net... Onlarca hesaplama aracıyla pratik bir şekilde hesap yapın... - Süleyman ÇALIN

Atasözleri & DeyimlerBulmaca SözlüğüCanlı Mobese YayınlarıCodyCross CevaplarıGüzel SözlerHesaplama Araçlarıİl Kodları ve İlçeleriİnşaat Terimleri SözlüğüKim Milyoner Olmak İster SorularıVakit Geçiren ŞeylerWordPress Temel Kodlar