Mevlana`dan Güzel Sözler ile ilgili güzel sözler
Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır. Hayatının gidişi, Hz.Muhammed’in sünnetinden sapmasın. Onu bırakma! Aklına ve hünerine az güven! Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir. Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun! Denizin dibinde incilerle taşlar karışık olarak bulunurlar, övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunurlar. Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç? Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar. Beri gel, beri! Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının. Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol. Kargalar gülistanı işgal ettiklerinde bülbüller siner ve susar. Yerde bir zayıf aman dilerse, gökyüzü askerleri birbirlerine karışırlar. Aşk, herşeydedir ama hiçbirşeyde görünmez. Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı Ne olursan ol, yine gel

Genişlik, sabırdan doğar. Hamdım, piştim, yandım. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Bir adamın camilere alıştığını görürseniz, imanlı olduğuna şahitlik ediniz. Testide ne varsa dışına o sızar. İnanan kişi, işlerini Allah emretti diye yapar. İnanmayan ise, mücadele ve gösteriş olsun diye yapar. Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç. Canım tenimde oldukça Kur’ân’ın kölesiyim. Ben Hakk’ın seçkin peygamberi Muhammed’in yolunun toprağıyım. Her kim bundan başka benden bir söz naklederse, ona çok üzülür ve o sözden de çok üzüntü duyarım. Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya. Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar. İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin. Kim zahmet çekerse defineyi elde eder. Aklın başına gelince pişman olacağın bir işi sakın yapma. Arslanın boynunda zincir bile olsa, bütün zincir yapanlara beydir arslan. Madem ki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin.

Çalış çabala da nura ulaş. Pekmez içinde ne kaynatılırsa pekmez lezzeti alır. Havuç, elma, ayva, ceviz pekmezde kaynasa pekmez tadı alır. Bilgi nura karışırsa inatçı ve kötü kişiler bile bilgiden nur bulurlar. Zulüm demiriyle taşını birbirine vurma! Çünkü bu ikisi, erkek ve kadın gibi çocuk meydana getirirler. Nasıl olur da deniz, köpeğin agzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner? Sual de bilgiden doğar, cevap da. Sabır, demir kalkandır. Senin için başkasını terk eden, başkası için de seni terk eder. Gelin bağa yeşiller kuşanan doğayı görün. Her köşede bir çiçek dükkanı açan doğayı görün. Güller gülerek sesleniyor bülbüllere: Susun, susarak doğayı görün. Ey Zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı gül himayesinde! Her insan bir alemdir. İnsan düşünceden ibarettir, geri kalan et ve sinirdir. Allah’ım sen kimi dertle hasta etmek dilersen ona ağlayış kapısını kapatırsın. Kimi de beladan kurtarmak dilersen gönlüne sızlanma ve ağlayış verirsin. Allah merhalesinde akıl beygirine yol yoktur. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız Tutalım ki Ali’den Zülfikâr sana miras kaldı. Sende Ali kolu ve kalbi yoksa Zülfikar neye yarar ki? Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığını kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.

Adam savaşmakla çetin er sayılmaz, öfkelendiği zaman kendini tutabilendir çetin. Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sabır sevinç anahtarıdır. Secde ve rükû, varlık tokmağını, Allah kapısına vurmaktır. Çok vur, mutlaka açılır kapı. Allah üstünlük bakımından göz yaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu. Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler. İnsan gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak gerçek dostu görendir. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Kötülük insana tamahtan gelir. Kanaatten kimse ölmedi, hırsla da kimse padişah olmadı. Nerde akarsu varsa, orada yeşillik vardır.Nerde akan gözyaşı varsa, oraya rahmet gelir.   Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır. Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra. Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır. Ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. Bir katre olma, kendini deniz haline getir Çünkü gönlün anlasın ki hepsine yer varmış. Din düşmanlarının başına kılınç ol, kurt gibilere ateş saç; çünkü onlar, Yusuf düşmanıdırlar. Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik? Hem gam çağında, hem esenlik çağında Allah’a dayanmadan, tümden ona teslim olmadan başka her şey düzendir, tuzaktır. Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayiverir. Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır. Güneş olmak ve altın ışıklar halinde Kötü huy kılavuzun oldukça mutlu olacağım sanma! Sen sabaha kadar gaflet uykusundasın, ömür ise kısadır. Korkarım ki,sen bu uykudan uyanınca gündüz olur. Şeytan tabiatı bakımından insana düşmandır. İnsanın helak oluşuna sevinir o. Yok mu altından gümüşten bir kurtuluş? Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder. Sen anılması güzel olan söz ol. Kendi körlüğünü tedavi etmeye çalış, yoksa alem hep O’dur, fakat O’nu görecek göz olmalıdır. Güzel yüz aynaya âşıktır. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Gel, gel, ne olursan ol yine gel, Gözünüzü açıp Kur’ân’a bakınız. Allah kelâmı olan kur’an’ın tüm ayetleri edep öğretmektedir. Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir. Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki! Ey arkadaş, sufi, bulunduğu vaktin oğludur. Bu iş yarın olsun yarına kalsın demek, tarikat anlayışına uymaz. Uyku ve uyanma bir nevi küçük mahşerdir. Eğer müslümanca yaşamak istersen Kur’ân’a sarıl; çünkü, onsuz islami hayat mümkün değildir. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin. Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki? Kör cahalet çirkefleştirir insanları.suskunluğum asaletimdendir. her lafa verecek bir cevabım vardır elbet.lakin; bir lafa bakarım laf mı diye. birde söyleyene bakarım adam mı diye. Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır. Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya. İnsan dostunun huyunu alır. Filozofların felsefesi, insanoğlunun zan ve şüphesini artırır. İslam’ın hikmeti ise, insanı yücelere ulaştırır. Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil. İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir. Bütün kâinat birbirine sevgi ile bağlanmış. Üç sözden fazla değil , Tüm ömrüm şu üç söz , Hamdım, piştim, yandım A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme. Dışardan ışık kaynağı olmazsa, gözler renkleri farketmez. Hak’tan bahar fermanı gelmedikçe, toprak sırrını açmaz. Muhabbet ve merhamet, insanlığın; hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır. İnsanlar, güller arasında dikenler bulunduğundan şikayet edeceklerine, dikenler arasında güller yaratıldığına şükretmelidir. Gece esen ve suçsuzların ahına karışan Akıllılar önceden ağlarlar; bilgisizlerse işin sonunda başlarını vururlar. İşin başında sonunu gör de ceza gününde pişman olma. Yılan insanın sadece canını alır. Kötü arkadaş cehenneme sürer de ebedi hayatını mahveder. Denizde inciler derinde olur. Çerçöp sahilde olur. Seninle olduktan sonra ölüm, tatlı candan daha tatlıdır. Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür. Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır. Büyük Allah’tan bizler niye terbiye isteriz? Çünkü terbiyesizler, Allah’ın lütfundan mahrumdurlar. Terbiyesiz, yalnız kendine kötülük etmez, bütün utanç ve erdem ufuklarını ateşler. Kendini noksan gören kişi, olgunlaşmaya on atla koşar. Kendini olgun sanan ise Allah’a bu zannı sebebiyle ulaşamaz. Sarhoş, cinayeti yapar da sonra “özrüm vardı, kendimde değildim”der. Kendinde olmayış,kendiliğinden gelmedi sana,onu sen çağırdın. Yüz rüzgarı olmak isterdim. Leş, bize göre rezildir ama, domuza, köpeğe şekerdir, helvadır. Kanat vardır Doğanı padişaha götürür;Kanat vardır Kuzgunu leşe götürür Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene. Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Şaşılacak olan odur ki bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur. Kızgınlıkla gönüllere ateş saldın mı, cehennem ateşinin aslı oldun gitti. Eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki, sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki, aradığın ancak sensin sen. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz Allah’a şükür, rızkı artırır. Sebatsız sedef, inci tutmaz. Beni bir ben bilirim, bir de Yaradan.Bana bir ben lazımım, bir de Anlayan. Kır oğul zinciri; hür gez, hür konuş, İçteki kiri su değil, ancak gözyaşı temizler. Ne olursan ol,yine gel. Dünle beraber gitti düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek. Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır. Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır. Bil ki.. Domuzların önüne elmaslar serilmez, mücevherden ancak sarraflar anlar başkası bilmez, ne fark eder ki kör insan için elmas da bir cam da, sana bakan kör ise kendini camdan sanma. Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır. Herşeyi, aramadıkça bulamazsın; fakat bu dost başka; bunu bulmadan arayamazsın. Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Şunu iyi bilki;eğer, gönlün, sırlarına mezar olursa muradın çabucak hasıl olur. Müzik Allah’ın dilidir. Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese? Dıştaki ateş suyla söner. Şehvet ateşi, parladıkça parlar; adamın yüzünün suyunu yerlere döker. Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür. Sen zayıfları yardımcısız, kimsesiz sanma; Kur’ân’dan “İzâ câe nasrullâh”ı oku Hiçbir ölü öldüğüne hayıflanmaz, sadece azığının azlığına hayıflanır. Ölen kuyudan ovaya çıkmış demektir. O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin. Münafığın özrü kabul edilmez. Çünkü o özür dilindedir kalbinde değil. Sen öyle büyük bir varlğın aşkını seç ki, bütün peygamberler, onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler. Aklın yoksa yandın, ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki Gönül nuru olmayan gönül, gönül değildir. Bedende ruh yoksa topraktır. Sevgisiz insandan dünya, unutma ki korkarmış. Daha da beri! Niceye şu yol vuruculuk? Ne tükenmez hazinesin ey dil! Ne devasız bir dert! Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez. Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. Kardeşim sen düşünceden ibaretsin geriye kalan et ve kemiksin, gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, şeker gibi tatlı şeydir Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver. Kim sabrederse rızkı gelir ona. Aşırı hırsla çalışma ve çabalama sabırsızlıktır. Madem ki rızkı taksim eden O’dur, o halde şikâyet küfürdür. Sabır gerekir. Sabır, genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Allah’tan başka herkes düşmandır. Sen asıl dostu düşmanlara şikâyet eder, halinden sızlanırsın öyle mi? Padişah köleye şikayet edilir mi? Akıllı ol. Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır. Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur. Ten midesi insanı samanlığa çeker, gönül midesi reyhana çeker. Ot ve arpa yiyen kurban olur, Allah nuru ile nurlanan Kuran olur. Senin yarın pislik, yarın da misktir. Kuran’la miskini artır. İnsan içki içmekte serbest, ama sarhoş olmakta serbest değildir. Her rüzgarla otlar gibi sallanırsan, dağlar kadar olsan da bir ota değmezsin. Bizim dergahımız, umitsizlik dergahı değildir, Sukŭnetim asaletimdendir. her lâfa verilecek bir cevabım var.lâkin; Bir bakarım lâf lâfmı diye , birde bakarım söyleyen adammı diye. İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki; ha bir altın çalmışsın ha bir iğne. Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır. Can konağını aramadaysan, cansın; bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin,bir damla su arıyorsan susun,zulmün peşindeysen zalimsin,aşkı arıyorsan aşıksın,Gönlün neye kapılmışsa O’sun sen. Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir. Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,Geriye kalan et ve kemiksin,Gül düşünür gülüstan olursun,Diken düşünür dikenlik olursun İçinde azıcık nur olmayana, dışarıdan verilen öğüt fayda vermez. Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. Başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz. Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içlerinde insan yok. Kim benliğinden kurtulursa bütün benlikler onun olur. Kendisine dost olmayan herkese dost kesilir. Nakışsız ayna olur, tüm nakışlar onda seyredilir. Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı. Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur. Allah mermere emir vermez. Mücevherler vakitle alınabilir ama vakitler mücevherle alınamaz. Biz güzeliz, sen de güzelleş, beze kendini. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Dostun yanına hediyesiz gitmek,buğdaysız değirmene gitmek gibidir. Kötülerin övülmesi arşı titretir. Nefsinin istediğini yapıp da bir de “inşallah” demek Allah’la alay etmektir. Kimi kandırıyorsun? Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah’ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir. Gözünün cevherini nerede eskittin, beş duyunu nerelerde kullandın. Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. Mideyi bırak da gönül tarafına salın. Salın da Allah’tan perdesiz selam alasın. Fakire verilen daha onun eline geçmeden Allah’a ulaşır. Üstünün dostu ol ki üstün olasın… Kendine gel be hey azgın, mağluplarla dost olma! Münkirin delili ancak ve ancak şudur: Ben şu görünen yurttan başka bir şey görmüyorum! Hiç düşünmez ki nerede görünen bir şey varsa o, gizli hikmetleri haber vermededir. Her görünen şeyin faydası, faydanın ilaçlarla gizli oluşu gibi o şeyin içinde gizlidir. Sevgini vermesini öğren. Kadınlarda hayvani sıfat fazladır. Çünkü kadın koku ve renge fazlaca meyleder. Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil. Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme. Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki… Birşeyi bulunmadığı yerde aramak aramamak demektir. Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa. Herkes aynı fikirdeyse, hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir. Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? Cenab-ı Hakk kâfir için necis dedi. Fakat dikkat et ki; kâfirlerin dışı pis değildir. O pislik onların din ve ahlakındadır. Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Çünkü insan, kendisi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir.

Bütün Güzel Sözler
Acı
Açlık
Adalet
Affetmek
Ağaç - Orman
Ağlamak
Ahlak - Huy
Akıl
Alim
Alışkanlık
Allah Korkusu
Anne
Aptal
Arkadaş
Arzu
Aşk
Baba
Başarı
Bencillik
Bilgi
Büyüklük
Cahillik
Çalışmak
Cesaret
Cimrilik
Çocuk
Cömertlik
Dalkavukluk
Danışma
Dedikodu - Gıybet
Dert
Devlet
Dil
Din
Dost
Dua
Dünya
Düşman
Düşünce
Eğitim
Eleştiri
Erkek
Evlilik
Fakirlik
Fedakar
Gerçek - Hakikat
Göz
Gül
Gülmek
Günah
Gurur
Güven
Güzel - Güzellik
Hak
Halk
Hastalık
Hata
Hatıra
Hayal
Hayat
Hedef
Hırs
Hukuk
Hürriyet
İdare
İftira
İhanet
İhtiras
İlim
İnsan
İntikam
İş - İşçi
İyilik
İyimserlik
Kadın
Kalb
Kanaat
Kelime
Kıskançlık
Konuşmak
Korku
Kötülük
Kusur
Kuvvet
Makam  - Mevki
Merhamet
Mevlana`dan Güzel Sözler
Misafir
Musibet
Mutluluk 
Namus
Nankörlük
Nasihat
Nefis
Nefret
Nimet
Öğretmen
Olgunluk
Ölüm
Övgü
Para
Pişmanlık - Tövbe
Politika
Ruh
Sabır
Sadaka
Sağlık
Şaka
Sanat
Şeref
Sevgi
Sır
Şöhret
Söz
Şükür
Şüphe
Talih
Tecrübe
Tedbir
Tembellik
Terbiye
Tevazu
Ümit
Vicdan
Yalan
Yalnızlık
Yanlışlık
Yara
Yardım
Yaş
Yaşamak
Yol
Yönetim
Yükselme
Yüz
Zafer
Zalim & Zulüm
Zaman
Zeka
Zenginlik
Zevk
Zorluk

En Güzel Sözler - Süleyman ÇALIN

Atasözleri & DeyimlerBulmaca SözlüğüCanlı Mobese YayınlarıCodyCross CevaplarıGüzel SözlerHesaplama Araçlarıİl Kodları ve İlçeleriİnşaat Terimleri SözlüğüKim Milyoner Olmak İster SorularıVakit Geçiren ŞeylerWordPress Temel Kodlar