Atasözü Anlamı

iş insanın aynasıdır Atasözü anlamı

bir kimsenin nasıl bir kişi olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Benzer Atasözleri & Deyimler
(bir şeyde) iş yok
(birine) iş düşmek
(birine) iş etmek
(birine) işi düşmek
(birini) işe almak
(birini) işe koşmak
(birinin) işi başından aşmak (aşkın olmak)
(birinin) işi rast gitmek
(birinin) işini bitirmek
dünya bir, işi bin
gece işi, körler işi
harman dövmek keçinin işi değil
iş açmak
iş almak
iş ayağa düşmek
iş başa düşmek
iş bırakmak
iş bilmek
iş (birinde) bitmek
iş (birinden) bitmek
iş (birine) kalmak
iş bitirmek
iş çatallanmak
iş çevirmek
iş çığırından çıkmak
iş çıkarmak
iş dayıya düştü
iş değil
iş edinmek
iş görmek
iş göstermek
iş inada binmek
iş insanın aynasıdır
iş işten geçmek
iş karıştırmak
iş ki
iş mi?
iş ola
iş olsun diye
iş sarpa sarmak
iş şirazesinden çıkmak
iş tutmak
iş vermek
iş yapmak
işe bak!
işe girmek
işe karışmak
işe yaramak
işi ahbaplığa dökmek
işi aksi gitmek
işi Allah’a kalmak
işi azıtmak
işi (bir şeye) vurmak
işi bitmek
işi bozmak
işi bozulmak
işi ciddiye almak
işi çıkmak
işi ...-e dökmek
işi ...-e vurmak
işi ileri götürmek
işi iş, kaşığı gümüş
işi iş olmak
işi ne?
işi olmak
işi oluruna bırakmak
işi pişirmek
işi resmiyete dökmek
işi sağlama almak
işi şakaya dökmek
işi tatlıya bağlamak
işi temizlemek
işi üç nalla bir ata kalmak
işi yokuşa sürmek
işi yolunda (tıkırında) gitmek (olmak)
işin alayında olmak
işin başı
işin fenası
işin garibi
işin içinde iş var
işin içinden çıkamamak
işin içinden çıkmak (sıyrılmak)
işin kolayına kaçmak
işin kötüsü
işin kurdu
işin kurdu olmak
işin mi yok
işin ortasını bulmak
işin rengi değişmek
işin tuhafı
işin ucu birine dokunmak
işin üstesinden gelmek
işinden olmak
işine bak!
işine gelmek
işine koyulmak
işini bilmek
işini görmek
işini uydurmak
işini yoluna koymak
işinin adamı
işler açılmak
işler arapsaçına dönmek
işler becermek
işten (bile) değil
işten el çektirmek
işten güçten vakit bulamamak
her işin (şeyin) başı sağlık
her işte bir hayır vardır
pulsuz iş, yolsuz iş
gözü toprağa bakmak
veto yemek
kendini harap etmek
sandığa gömmek
ak akçe kara gün içindir
içeri girmek
ortaya balgam atmak
iğne deliğine girmek
abdala ’kar yağıyor’ demişler, ’titremeye hazırım (durmuşum)’ demiş
yemin etsem başım ağrımaz
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü - Süleyman ÇALIN

Atasözleri & DeyimlerBulmaca SözlüğüCanlı Mobese YayınlarıCodyCross CevaplarıGüzel SözlerHesaplama Araçlarıİl Kodları ve İlçeleriİnşaat Terimleri SözlüğüKim Milyoner Olmak İster SorularıVakit Geçiren ŞeylerWordPress Temel Kodlar