Deyim Anlamı

gözünün çapağını silmeden Deyim anlamı

sabahleyin uyanır uyanmaz.

Benzer Atasözleri & Deyimler
(bir işi) gözü yememek
(bir kadın bir erkekte) gözünü açmak
(bir şey birinin) gözünde olmamak
(bir şey) gözüne ilişmek
(bir şey) gözünü almak
(bir şeyde) gözü olmak
(bir şeyde) gözü olmamak
(bir şeyden) gözünü ayırmamak
(bir şeye) gözü gitmek
(bir şeye) gözü (gözleri) takılmak
(bir şeye) gözünü yummak
(bir şeye) ... gözüyle bakmak
(bir şeyi) gözü gibi sakınmak (saklamak veya esirgemek)
(bir şeyi) gözü gibi sevmek
(bir şeyin) gözü kör olsun
(bir şeyin) gözünü çıkarmak
(bir yerde) gözünü açmak
(birinden) gözü su içmemek
(birine) gözünün üstünde kaşın var dememek
(birini) gözü ısırmak
(birini) gözüm görmesin
(birini veya bir şeyi) gözü görmez olmak
(birini veya bir şeyi) gözü kesmek
(birini veya bir şeyi) gözü kesmemek
(birini veya bir şeyi) gözü tutmak
(birinin bir şey) gözünü bağlamak
(birinin) gözlerine mil çekmek
(birinin) gözüne girmek
(birinin) gözünü açmak
(birinin) gözünü korkutmak
(birinin) gözünün (gözlerinin) içine bakmak
(birinin) gözünün yaşına bakmamak
göz açamamak
göz açıp kapayıncaya kadar
göz açtırmamak
göz alabildiğine
göz ardı etmek
göz atmak
göz boyamak
göz değmek
göz dikmek
göz doldurmak
göz doyurmak
göz etmek
göz gezdirmek
göz göre göre
göz gözü görmemek
göz (gözünün) kuyruğuyla bakmak
göz (gözünün) ucuyla bakmak
göz kamaştırmak (almak)
göz kaş süzmek
göz kesilmek
göz kırpmadan
göz kırpmak
göz kırpmamak
göz koymak
göz kulak olmak
göz süzmek
göz ucuyla görmek
göz ucuyla süzmek
göz yıldırmak
göz yummak
göz yummamak
gözaydın etmek
gözaydına gelmek
gözaydına gitmek
gözden çıkarmak
gözden geçirmek
gözden gönülden çıkarmak
gözden (gözünden) düşmek
gözden (gözünden) kaçırmak
gözden (gözünden) kaçmak
gözden (gözünden) sürmeyi çalmak (çekmek)
gözden ırak tutmak
gözden ırak tutulmak
gözden kaybetmek
gözden kaybolmak
gözden nihan olmak
gözden uzak tutmak
gözden uzaklaşmak
göze almak
göze batmak
göze çarpmak
göze diken olmak
göze gelmek
göze girmek
göze görünmek
göze görünmemek
gözle görülür, elle tutulur hâle gelmek
gözle yemek
gözleri bayılmak
gözleri berraklaşmak
gözleri buğulanmak (bulutlanmak)
gözleri çakmak çakmak (olmak)
gözleri çukura gitmek (kaçmak)
gözleri dolmak (dolu dolu olmak)
gözleri dönmek
gözleri fıldır fıldır etmek
gözleri fıldır fıldır olmak
gözleri ışıklı (olmak)
gözleri kan çanağına dönmek (kanlanmak)
gözleri kapanmak
gözleri parlamak (parıldamak)
gözleri sulanmak
gözleri süzülmek
gözleri şıldır şıldır dönmek
gözleri takılıp kalmak
gözleri velfecri okumak
gözleri yaşarmak
gözleri yuvalarından (evinden) fırlamak (uğramak)
gözlerinde şimşek çakmak
gözlerinden okumak
gözlerine inanamamak
gözlerini bayıltmak
gözlerini belertmek
gözlerini bitirmek
gözlerini devirmek
gözlerini fal taşı gibi açmak
gözlerini kaçırmak
gözlerinin içi gülmek
gözlerinin içine kadar kızarmak
gözü akmak
gözü alışmak
gözü almamak
gözü arkada kalmak
gözü bulanmak
gözü büyükte olmak
gözü dalmak
gözü değmek
gözü doymak
gözü dumanlanmak
gözü dünyayı görmemek
gözü gönlü açılmak
gözü görmemek
gözü (gözleri) açılmak
gözü (gözleri) (bir şeyde, bir şeyin üzerinde) olmak
gözü (gözleri) dönmek
gözü (gözleri) kamaşmak
gözü (gözleri) kararmak
gözü (gözleri) kaymak (kaçmak)
gözü (gözleri) okşamak
gözü (gözleri) üstünde kalmak
gözü hiçbir şey görmemek
gözü ilişmek
gözü kalmak
gözü kızmak
gözü korkmak
gözü sönmek
gözü toprağa bakmak
gözü uyku tutmamak
gözü yılmak
gözüm çıksın (kör olsun)
gözün aydın!
gözünde büyümek
gözünde büyütmek
gözünde (gözlerinde) şimşek (şimşekler) çakmak
gözünde tütmek
gözünden (gözlerinden) uyku akmak
gözünden (gözlerinden) yaş (yaşlar) boşanmak
gözünden kıskanmak
gözüne batmak
gözüne çarpmak
gözüne diken olmak
gözüne dizine dursun
gözüne (gözlerine) bakmak
gözüne hiçbir şey görünmemek
gözüne karasu inmek
gözüne kestirmek
gözüne sokmak
gözüne uyku girmemek
gözünü ağartmak
gözünü alamamak
gözünü daldan budaktan (çöpten) esirgememek (sakınmamak)
gözünü doyurmak
gözünü dört açmak
gözünü (gözlerini) açmak
gözünü (gözlerini) (bir şeye) dikmek
gözünü (gözlerini) duman bürümek
gözünü (gözlerini) kan bürümek
gözünü (gözlerini) kapamak
gözünü (gözlerini) kırpmadan
gözünü (gözlerini) oymak
gözünü gözüne dikmek
gözünü hırs bürümek
gözünü ... hırsı bürümek
gözünü kapamak
gözünü karartmak
gözünü kin bürümek
gözünü sevda (aşk) bürümek
gözünü sevdiğim
gözünü seveyim
gözünü toprak doyursun
gözünü üstünden ayırmamak
gözünü yıldırmak
gözünü yummak
gözünün bebeği gibi sevmek
gözünün çapağını silmeden
gözünün içine baka baka
gözünün önüne gelmek
gözünün önünü görmemek
gözüyle görmek
gözüyle (gözleriyle) tartmak
meram etmek
bıçak yemek
ağzına almak
dünya başına yıkılmak
değirmenden gelenden poğaça umarlar
nezarete almak
bodur tavuk her gün (dem) piliç
(bir şeye) kul olmak
kavanoz dipli dünya
ziyan zebil olmak
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü - Süleyman ÇALIN

Atasözleri & DeyimlerBulmaca SözlüğüCanlı Mobese YayınlarıCodyCross CevaplarıGüzel SözlerHesaplama Araçlarıİl Kodları ve İlçeleriİnşaat Terimleri SözlüğüKim Milyoner Olmak İster SorularıVakit Geçiren ŞeylerWordPress Temel Kodlar