Atasözü Anlamı

emek olmadan yemek olmaz Atasözü anlamı

yaşayabilmek, harcayabilmek için çalışıp kazanmak gerekir.
Benzer Atasözleri & Deyimler
abdala malum olur
acıklı başta akıl olmaz
açın gözü ekmek teknesinde olur
açın imanı olmaz
adam adama (gene, her zaman) gerek olur
adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu
adam olacak çocuk bokundan belli olur
adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur
adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola
ağaçtan maşa, abdaldan paşa olmaz
ağaçtan maşa olmaz
ağası güçlü olanın kulu asi olur
ağası güçlü olanın, kulu suçlu olur
ak göt (don, bacak) kara göt (don, bacak) kara geçit başında (hamamda) belli olur
ak koyunun kara kuzusu da olur
akı karası geçitte belli olur
altın ateşte, insan mihnette belli olur
altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur
aşk olmayınca meşk olmaz
atlıya saat olmaz
baş ol da eşek başı (soğan başı) ol
baş ol da istersen soğan başı ol
baş olan boş olmaz
beş parmak (parmağın) bir (biri) olmaz
binicinin sağı solu olmaz
bir çiçekle bahar (yaz) olmaz
bitli baklanın da kör alıcısı olur
borçlunun yalımı alçak olur
candan ahbap, kandan şarap olmaz
çok söz (laf) yalansız, çok para (mal) haramsız olmaz
dağ başından duman eksik olmaz
davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun
davacısı kadı olanın yardımcısı Allah olsun
deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun
deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz
deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız
deniz kenarında dalga eksik olmaz
dertsiz baş (kul) olmaz
deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz
devletli gözü perdeli olur
dikensiz gül olmaz
dil ebsem (olsa) baş esen (esendir)
domuz derisi post olmaz eski düşman dost olmaz
dost (iyi dost) kara günde belli olur
dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz
elçiye zeval olmaz
emanete hıyanet olmaz
emek olmadan yemek olmaz
erenlerin sağı solu olmaz
eski çamlar bardak oldu
eski dost düşman olmaz olsa da dürüst olmaz
eski düşman dost olmaz
eskisi olmayanın yenisi (acarı) olmaz
eşek kocamakla tavla başı olmaz
geç olsun da güç olmasın
gönüller bir olunca samanlık seyran olur
gözden ırak olan gönülden de ırak olur
göze yasak olmaz
gül dalından odun, beslemeden kadın olmaz
gül dikensiz olmaz
gün ola harman ola
güzellerin talihi çirkin olur
hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye
hamala semeri yük olmaz
hangi gün vardır akşam olmadık
haramın temeli olmaz
hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir
hatasız kul olmaz
zorla güzellik olmaz
sebepsiz ölüm olmaz
sabah ola, hayrola
sağ olsun da dağ ardında olsun
sağır için iki kere keramet olmaz
parası (akçesi) ucuz olanın kendisi kıymetli olur
öksüz kuzu toklu (öveç) olmaz
kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü
lodosun gözü yaşlı olur
maksat muhabbet olsun
miyancının kesesi bol olur
müft olsun da zift olsun
mürüvvete endaze olmaz
ola ki
olan oldu
olan (olup) biten
oldu bilmek (saymak)
oldu olacak
oldu olacak, kırıldı nacak
oldu olanlar
olduğu kadar
olmayacak duaya âmin demek
... olsun ... olsun
olup olacağı
olur a!
kör satıcının kör alıcısı olur
körler memleketinde şaşılar padişah olur
kul hatasız olmaz
kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz
kurtlu baklanın kör alıcısı olur
kusursuz güzel olmaz
kutsuz kuşun yuvası doğan yanında olur
kırkyıllık Yani, olur mu Kâni
kısmetten fazlası olmaz
kimse kendi memleketinde peygamber olmaz
kalıp kıyafetle adam adam olmaz
kambersiz düğün olmaz
kanaat gibi devlet olmaz
kardeşim olsun da kanlım olsun
kadı kızında bile kusur olur
insanın kötüsü (fenası) olmaz; meğer ki parası olmaya
işemekle deniz pis olmaz
iyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı
iyilik iki baştan olur
iki gönül bir olunca samanlık seyran olur
iki karılı evde toz diz boyu olur
iki kişi dinden olursa bir kişi candan olur
iki serçeden börek olur
üvey, öz olmaz; kemha, bez olmaz
her ağaçtan kaşık olmaz
her gün bir olmaz
hırsıza kilit olmaz
horozu çok olan köyde sabah geç olur
ısırgan ile taharet olmaz
sözü mü olur?
şaraptan bozma sirke keskin olur
temsilde hata olmaz
teşbihte hata olmaz (olmasın)
kele köseden yardım olmaz
kelin medarı olsa kendi başına olur
kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olmaz
yalnız taş, duvar olmaz
senden devletliye ortak olma
züğürt olup düşmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir
yüzü güzel olanın huyu (da) güzel olur
yiğit meydanda belli olur
kılık kıyafetle adam adam olmaz
zahmetsiz rahmet olmaz
ağaç olmak
iyi saatte olsunlar
gerdeğe girmek
skala yapmak
tanıdık çıkmak
bir avuç toprak olmak
bildik çıkmak
gizlide gebe kalan aşikârede doğurur
geçinip gitmek
pancar kesilmek
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü - Süleyman ÇALIN

Atasözleri & DeyimlerBulmaca SözlüğüCanlı Mobese YayınlarıCodyCross CevaplarıGüzel SözlerHesaplama Araçlarıİl Kodları ve İlçeleriİnşaat Terimleri SözlüğüKim Milyoner Olmak İster SorularıVakit Geçiren ŞeylerWordPress Temel Kodlar