Deyim Anlamı

el atmak Deyim anlamı

1) birisinin işine karışmak, müdahale etmek: ’Nereye el atsak, altından kirli işler çıkıyor.’ -H. Topuz. 2) bir işe girişmek, teşebbüs etmek: ’Elbette birçok önemli konulara el attı ama ulusumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü duruyor.’ -T. Halman. 3) sarkıntılık etmek: ’Üvey babasının teklifleri, tenhalarda şurasına burasına el atması.’ -O. Kemal. 4) yardım etmek, ilgilenmek.

Benzer Atasözleri & Deyimler
(bir iş) elinde olmak
(bir işe) eli yatmak
(bir işte) eli olmak
(bir işten) el yıkamak
(bir şey) el değiştirmek
(bir şey) elden gitmek
(bir şey) eli altında olmak
(bir şeyden) el ayak (etek) çekmek
(bir şeye) elini sürmemek
(bir yerden, bir şeyden) elini ayağını (eteğini) kesmek (çekmek)
(biri ötekinin) eline doğmak
(birini) el üstünde tutmak
(birinin) eli ayağı (olmak)
(birinin) elinde ... var
(birinin) elinden (bir şey) düşmemek
(birinin) eline bakmak
(birinin) eline kalmak
(birinin) eline su dökemez
(birinin) elini kolunu bağlamak
el açmak
el almak
el atmak
el ayak çekilmek
el bağlamak
el basmak
el bebek gül bebek
el bende!
el çekmek
el çektirmek
el çırpmak
el dokunulmamak
el el üstünde oturmak
el elde baş başta
el ense çekmek (etmek)
el etek öpmek
el etek tutmak
el etmek
el kadar
el kaldırmak
el katmak
el ovuşturmak
el pençe
el pençe divan
el sıkışmak
el sıkmak
el sürmemek
el tazelemek
el tutmak
el uzatmak
el vermek
el vurmamak
elde avuçta (bir şey) kalmamak
elde avuçta (ne varsa)
elde (elinde) olmamak
elde etmek
elde kalmak
elde tutmak
elden ağza yaşamak
elden ayaktan düşmek (kesilmek)
elden bırakmamak (düşürmemek)
elden çıkarmak
elden çıkmak
elden geçirmek
elden gel!
elden geldiği kadar
elden gelmemek
elden kaçırmak
elden kaçmak
elden ne gelir?
ele alınır
ele alınmaz
ele almak
ele avuca sığmamak
ele bakmak
ele geçirmek
ele geçmek
ele gelmek
ele vermek
eli alışmak
eli armut devşirmek
eli ayağı (ayağına) dolaşmak
eli ayağı buz kesilmek (tutmamak)
eli ayağı titremek
eli ayağı tutmak
eli aza varmamak
eli boş çıkmak
eli boş dönmek (çevrilmek veya geri gelmek)
eli boş gelmek
eli cebine (cüzdanına veya kesesine) gitmemek (varmamak)
eli değmek
eli dursa ayağı durmaz
eli ekmek tutmak
eli eline değmemek
eli ermek
eli ermez gücü yetmez
eli genişlemek
eli gitmek
eli harama uzanmak
eli işe yatmak
eli kalem tutmak
eli kırılmak
eli kolu (eli ayağı) bağlı kalmak (durmak veya olmak)
eli para görmek
eli silah tutmak
eli varmamak (gitmemek)
elimi sallasam ellisi, başımı sallasam tellisi
elinde avucunda nesi varsa
elinde bulunmak (olmak)
elinde büyümek
elinde kalmak
elinde olmak
elinde patlamak
elinde tutmak
elinden almak
elinden bir iş (şey) gelmemek
elinden bir kaza (sakatlık) çıkmak
elinden (bir şeyi) düşürmemek
... elinden çıkmak
elinden geleni ardına (arkasına) koymamak
elinden geleni yapmak
elinden gelmek
elinden hiçbir şey kurtulmamak
elinden iş çıkmamak
elinden iyi iş gelmek
elinden kan çıkmak
elinden kurtulmak
elinden tutmak
eline almak
eline ayağına kapanmak (sarılmak, düşmek)
eline ayağına üşenmemek
eline düşmek
eline (elinize veya ellerinize) sağlık
eline erkek eli değmemiş olmak
eline eteğine doğru
eline eteğine sarılmak
eline fırsat geçmek
eline geçmek
eline tutuşturmak
eline yüzüne bulaştırmak
elini arı kovanına sokmak
elini ayağını öpeyim
elini belli etmek (göstermek)
elini çabuk tutmak
elini kana bulamak (bulaştırmak)
elini kolunu sallaya sallaya gelmek
elini kolunu sallaya sallaya gezmek
elini kulağına atmak
elini oynatmak
elini sallasa ellisi (başını sallasa tellisi)
elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak
elini taşın altına koymak (sokmak)
elini uzatmak
elini veren kolunu alamaz
elini vicdanına koymak
elinin altında olmak
elinin hamuruyla erkek işine karışmak
elinin tersiyle çarpmak
elinin tersiyle itmek
eliyle koymuş gibi
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak
elle tutulur
elle tutulur gözle görülür (dille anlatılır)
elle tutulur tarafı olmamak
eller yukarı!
ellerde gezmek
elleri (ellerin) dert görmesin
ellerim yanıma gelsin
(birinin) sesi soluğu çıkmamak (kesilmek)
(birini) terkisine almak
başa güreşmek
yolu açmak
kelle koltukta gezmek
ortama ayak uydurmak
bir ben, bir de Allah bilir
muhalefet etmek
ciğeri sızlamak
öfke yüzü göstermek
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü - Süleyman ÇALIN

Atasözleri & DeyimlerBulmaca SözlüğüCanlı Mobese YayınlarıCodyCross CevaplarıGüzel SözlerHesaplama Araçlarıİl Kodları ve İlçeleriİnşaat Terimleri SözlüğüKim Milyoner Olmak İster SorularıVakit Geçiren ŞeylerWordPress Temel Kodlar